Những nội dung cơ bản trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông

Nhân kỷ niệm 10 năm ký kết văn kiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), được ASEAN và Trung quốc ký ngày 4-11-2002, bài giới thiệu về những nội dung cơ bản và tình hình thực hiện bản Tuyên bố trong thời gian qua

Lưu vào:
Tác giả chính: Hạnh Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
DOC
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!