Nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3, QHKXIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chiều ngày 21-6-2012

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!