Người nắm trong tay chính nghĩa thì không cần phải hò hét

Phản ánh trước việc báo chi Trung Quốc công kích, xuyên tạc, gây kích động và chia rẽ trước việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!