Âm mưu Tam Sa của Trung Quốc

Những phân tích về hành động ráo riết chuẩn bị quân sự cùng vị thế chiến lược của Tam Sa đã cho thấy, cùng với tuyên bố thành lập Tp.Tam Sa, Bắc Kinh đang âm mưu biến thành phố này thành tiền đồn quân sự mang ý nghĩa chiến lược

Lưu vào:
Tác giả chính: Lucy Nguyễn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!