Trích dẫn APA

Ngô, M. T. Trò "phù phép" của Hoàn Cầu thời báo.

Chicago Style Citation

Ngô, Minh Trí. Trò "phù Phép" Của Hoàn Cầu Thời Báo.

Trích dẫn MLA

Ngô, Minh Trí. Trò "phù Phép" Của Hoàn Cầu Thời Báo.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.