Trích dẫn APA

Mỹ đánh giá cao Việt Nam về làm căng thẳng ở Biển Đông.

Chicago Style Citation

Mỹ đánh Giá Cao Việt Nam Về Làm Căng Thẳng ở Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Mỹ đánh Giá Cao Việt Nam Về Làm Căng Thẳng ở Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.