Hoàn Cầu thời báo: Tiếp tục đánh lừa dư luận Trung Quốc

Nêu nội dung bài xã luận Hoàn Cầu thời báo- bản tiếng Anh tựa đề: "Việt Nam sẽ cảm thấy đau đớn khi giúp Trung Quốc trở lại", tiếp tục tuyến bài đầy những thông tin bịa đặt, giả dối về Việt Nam và gây chia rẽ quan hệ Việt Nam với chính Trung Quốc....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Ân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!