Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1: Kết nối vai trò trung tâm của ASEAN

Về nội dung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 với 10 đối tác của ASEAN bao gồm Australia, Canada, Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa kỳ.

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!