Trung quốc ngày càng hống hách và ngọa mạn

Thực chất âm mưu của Trung Quốc trong việc liên tiếp đưa ra những hành động thách thức, gây căng thẳng thêm tình hình biển Đông. Từ việc thành lập "thành phố Tam Sa", mời thầu quốc tế đối với 9 lô dầu khí tại thềm lục địa Việt nam, đến việc nặn ra khu bảo tồn di sản dưới nước quanh quần đả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!