Trung Quốc và lá bài UNCLOS

Với sự thèm khát tài nguyên cũng như với sức mạnh của một cường quốc đang trỗi dậy, Trung Quốc đang tiến hành những bước đi nhằm hiện thực hóa tham vọng chủ quyền và lãnh thổ của mình mình bằng cách diễn giải sai lệch những điều khoản được ghi trong Luật biển Liên Hiệp Quốc 1982 sao cho có lợi cho m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!