ASEAN không tìm kiếm được tiếng nói chung

Kết thúc Diễn đàn khu vực (ARF) các nhà ngoại giao ASEAN đã không tìm được tiếng nói chung về cách thức xử lý tranh chấp trên Biển Đông giữa 4 nước thành viên Brunei, Malaysia, Phillippines, Việt Nam với Trung Quốc. Sự xích mích sẽ ảnh hưởng đến những cuộc đàm phán trong tương lai của ASEAN và Trung...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ARF
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!