Không còn là "tàu lạ"

Xung quanh việc Trung Quốc công khai ngang ngược mời thầu dầu khí tại khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dàn hàng 30 chiếc tàu trọng tải 140 tấn trở lên ở quần đảo Trường Sa và thái độ linh hoạt mềm dẻo trong chính sách ngoại giao, nhưng luôn đầy đủ bản lĩnh và khí phách trong sự nghiệp dựng nước v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tương Lai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!