Trung quốc chắc chắn đã và đang mất uy tín

Những ý kiến trao đổi của ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam xung quanh việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung quốc gọi thầu các lô dầu khí trong phạm vi vùng biển và thêm lục địa của Việt Nam đã vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của VN do luật pháp quốc tế quy đị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!