Cựu quan chức ngoại giao Mỹ David Brown: "Người Mỹ không thích những kẻ đi bắt nạt"

Cựu quan chức ngoại giao Mỹ David Brown, người từng có nhiều năm làm việc như một nhà ngoại giao Mỹ ở Đông Nam Á - cho rằng trong vấn đề biển Đông, Mỹ ủng hộ phương thức giải quyết bằng pháp luật quốc tế

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!