ASEAN công bố lập trường chung về biển Đông

Thay vì đưa ra tuyên bố chung về các vấn đề tranh chấp trên biển Đông, các ngoại trưởng 10 nước ASEAN chỉ thông qua lập trường chung gồm 6 điểm về vấn đề biển Đông

Lưu vào:
Tác giả chính: Hạnh Chi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!