Giám đốc Trung tâm Luật pháp quốc tế Đại học Quốc gia Singapore Robert C Beckmand: Mơ hồ đường 9 đoạn của Trung Quốc

Lược trích bài việc của Giám đốc Trung tâm Luật pháp quốc tế Đại học Quốc gia Singapore Robert C Beckmand về những tuyên bố không có cơ sở pháp lý cùng những hành động cố tình gây căng thẳng tại các vùng tranh chấp ở biển Đông của Trung Quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!