Campuchia "gây hại" cho ASEAN

Quyết định không ra tuyên bố chung của Campuchia gây ra môt loạt phản ứng từ các bài viết của báo chí trong khu vực ASEAN như báo Thái Lan, Phillippines và cả NewYork Times của Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!