Họ tự làm xấu hình ảnh của chính mình

Việc triển khai đơn vị đồn trú và bầu cử HĐND tại cái gọi là "thành phố Tam Sa" cho thấy Trung Quốc đã không chỉ coi thường Hiến chương LHQ, Công ước Luật biển 1982 và coi thường những cam kết của họ với ASEAN mà còn coi thường chính bản thân mình...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Mai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Việc triển khai đơn vị đồn trú và bầu cử HĐND tại cái gọi là "thành phố Tam Sa" cho thấy Trung Quốc đã không chỉ coi thường Hiến chương LHQ, Công ước Luật biển 1982 và coi thường những cam kết của họ với ASEAN mà còn coi thường chính bản thân mình