Bộ máy nhà nước phải hướng đến dân chủ, pháp quyền

Những ý kiến trao đổi của TS Đỗ Minh Khôi (ĐH Luật TP. HCM) về vấn đề tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi tới đây

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!