Giọng điệu quá khích của nhóm học giả Trung Quốc

Viết về giọng điệu của hai nhóm học giả: một nghiên cứu về quân sự hoặc từng là sĩ quan quân đội Trung Quốc- nhóm sĩ quan hiếu chiến và một chuyên nghiên cứu về biển đảo và quan hệ quốc tế- nhóm học giả ngụy xưng. Hai nhóm này thường xuyên có những tuyên bố kêu gọi quá khích và đe dọa các bên liên q...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Khoa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!