Hoang tưởng về chủ quyền

Yêu sách phi lý trên biển Đông cùng luận điệu tuyên truyền ngụy tạo chứng cứ cho thấy tham vọng bá quyền độc chiếm biển Đông của Trung Quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Ninh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!