Con ngựa thành Tơ-roa

Từ câu chuyện thần thoại con ngựa thành Tơ-roa của Hy Lạp liên tưởng đến việc ngày nay mưu đồ của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông gây ra những khó khăn nhất định cho nội bộ các nước ASEAN nhưng điều đó không làm thay đổi được tình hình. Quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ASEAN thuộc khu v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đức Tiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương