Cực Nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam

TS Mai Hồng - người trao tặng tấm bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa cho Bảo tàng Lịch sử VN mong muốn tấm bản đồ này được đưa ra quốc tế làm bằng chứng, tiến tới chấm dứt những cuộc tranh cãi về chủ quyền trên biển Đông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!