Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã: Không bản đồ nào của Trung Quốc trước 1909 có Hoàng Sa, Trường Sa

Các nhà nghiên cứu lịch sử đã khẳng định tính chính xác, khoa học của tấm bản đồ "Hoàn triều trực tỉnh địa dư toàn đồ" của nhà Thanh (Trung Quốc) năm 1904, trong đó không hề có Hoàng Sa và Trường Sa

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!