Trung Quốc sẽ ê chề vì tư tưởng diều hâu

Các chuyên gia quốc tế, gồm cả học giả Trung Quốc cho rằng tiếng nói của các phần tử diều hâu đang có trọng lượng đáng kể trong việc hoạch định chính sách ngoại giao và quân sự của Trung Quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: An Điền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!