Nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Lê Quang Vịnh: Quyền lực không được giám sát sẽ sinh hư

Những trăn trở của Ông Lê Quang Vịnh về chủ quyền đất nước, về sức mạnh của lòng dân cũng như vai trò to lớn của việc giám sát quyền lực

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!