Người Trung Quốc nhập cư: nỗi lo mới của Nga ở Viễn Đông

Tình trạng người nhập cư Trung Quốc thâm nhập khu vực Viễn Đông giàu tài nguyên của Nga ngày càng đông như nước chảy vào chỗ trũng. Nga khẳng định sẽ làm hết sức mình để tránh nguy cơ khu vực này rơi vào tay người nước ngoài, bằng một số chính sách như đưa người từ các nước Liên Xô cũ tới khu vực nà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hạnh Chi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!