"Cứu" di tích trong phố cổ Hà Nội

Các công trình di tích khu phố cổ mang nhiều giá trị tiêu biểu, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội, nhiều năm qua bị xuống cấp và xâm hại nặng nề. Đây là thực trạng đáng báo động, rất cần những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và khôi phục, bảo tồn....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phương Liên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!