Họ cố tình suy diễn dù sự thật chỉ có một

Viết về những suy diễn có chủ ý về đường lưỡi bò, vẽ lại bản đồ có đường phân định quốc giới sai sự thật, Trung Quốc đang ngụy tạo nhưng sự thật chúng ta vẫn có những văn bản lịch sử có giá trị pháp lý rõ ràng nhất, cơ sở để đấu tranh và minh chứng....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Mai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!