Cơ chế công khai minh bạch, kiểm soát tài sản là rất khó

Bàn luận về nội dung nghị quyết Trung ương 5 về phòng, chống tham nhũng. Trong đó có một nội dung rất quan trọng đó là minh bạch về tài sản, kê khai tài sản một cách minh bạch để cho cử tri và nhân dân giám sát, theo dõi. Làm như nào, làm đến đâu đang là vấn đề rất khó giải quyết....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: H.Vũ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!