Học giả Lý Lệnh Hoa: Trung Quốc có nguy cơ trở thành kẻ thù chung của cả thế giới

Trích dịch một số đoạn trong bài viết trên blog của học giả Lý Lệnh Hoa (Trung tâm Thông tin Hải dương Trung Quốc) phê phán những quan điểm sai trái của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, về Đường lưỡi bò.

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Thủy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!