Đề nghị hoãn xây đập trên sông Mekong

Nêu đề nghị hoãn xây dựng 11 đập thủy điện lớn trên sông Mekong vì sẽ có 60 triệu người dân, 100 dân tộc của 6 quốc gia bị ảnh hưởng. Những tổn thất của nông nghiệp, thủy sản do các đập thủy điện gây ra cao gấp 10 lần so với lợi ích của nó đem lại....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trọng Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!