Bia "chủ quyền" Trung Quốc không có Hoàng Sa- Trường Sa

Xuất hiện bằng chứng cho thấy chính Trung Quốc sai phạm trong những tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, đó là bia "chủ quyền" dựng tại bãi đá Chữ Thập thuộc Trường Sa của Việt Nam. Trên bia vẽ một bản đồ Trung Quốc hoàn toàn không có Hoàng Sa và Trường Sa....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trùng Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!