Đề xuất ba thiết chế độc lập

Những nội dung trao đổi với ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Văn Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!