Nhiều học giả Trung Quốc phê phán Đường lưỡi bò

Nhiều học giả Trung Quốc thông hiểu luật pháp quốc tế đã phân tích những điểm sai trái của Đường lưỡi bò, đồng thời khẳng định rằng không có chứng lý khả dĩ nào để chứng minh Đường lưỡi bò phi lý này

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!