Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN - 45 năm hợp tác và phát triển

Những thành tựu về phát triển nguồn nhân lực, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội; công bằng xã hội; xây dựng bản sắc ASEAN cũng như thu hẹp khảng cách phát triển của Cộng đồng Văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC) trong suốt 45 năm qua

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thị Hải Chuyền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!