ASEAN cần chú trọng củng cố đoàn kết, duy trì lập trường và tiếng nói chung

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN (1967 - 2012)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tấn Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!