Tham nhũng là hòn đá tảng chặn đường

Ý kiến trao đổi của Ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH, GD, TN, TN & NĐ của Quốc hội về những vấn đề xung quanh chủ trương sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng. Kiên quyết quy rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu từng cấp, từng ngành để chống tham nhũng có hiệu quả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!