Chùa Trăm Gian bị hủy hoại: Báu vật không người trông coi

Nói về di tích quốc gia đặc biểu quý hiếm chùa Trăm Gian ngàn năm tuổi đã bị hủy hoại mà không ai hay. Nhà tổ, gác khánh cổ kính ngàn xưa đã bị đập ra xây mới 100% được hoàn thành kịp tiến độ trước khi thanh tra Bộ Văn hóa- thể thao và du lịch về thị sát....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!