Quản lý kinh tế: Giáo trình hệ cử nhân chính trị\

Sách trình bày các khái niệm, phạm trù cơ bản, các yếu tố cấu thành và mối quan hệ giữa các yếu tố đó trong hệ thống quản lý, những nguyên tắc và cơ sở hoạch định các chính sách quản lý kinh tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Sáu
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Khoa Quản lý kinh tế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 10-12-2006 00:00  Gọi tài liệu này về