chùa Trăm gian bị hủy hoại: Loanh quanh trách nhiệm

Bài báo đề cập đến việc xác định trách nhiệm của các cấp trong vụ việc Chùa Trăm Gian bị hủy hoại

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!