Cách mạng tháng Tám: Mở ra kỷ nguyên độc lập tự do - thời đại Hồ Chí Minh

Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cách đây 67 năm đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập tự do của thời đại Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Mậu Hãn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!