Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945, cùng với nỗ lực của toàn thể nhân dân, ngày 9/11/1946, quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!