Cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước và một số kiến giải lập hiến trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam

Nghiên cứu về mặt lý luận cũng như phân tích thực trạng của các quy phạm hiến định về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước từ đó đề xuất những kiến giải lập hiến có ý nghĩa chính trị- xã hội và pháp lý cũng như ý nghĩa khoa học thực tiễn về cơ chế này trong giai đoạn xây dựng Nhà nước Việt Nam....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Cảm
Đồng tác giả: Vũ, Văn Huân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!