Hiến pháp phải là bản văn kiểm soát quyền lực Nhà nước

Nêu sự cần thiết, nội dung và các hình thức kiểm soát quyền lực Nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Dung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!