Chế định Đại biểu Hội đồng nhân dân trong Hiến pháp 1992 và một số kiến nghị sửa đổi

Vài ý kiến xung quanh vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND trong Hiến pháp 1992 và đề xuất sửa đổi

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hoàng Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!