Luật phải vì cuộc sống

Ý kiến xung quanh việc cấm bán thịt gia súc, gia cầm sau tám giờ kể từ khi giết mổ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - một quy định đang bị xã hội phản ứng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Điện
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!