Hàn Quốc - Câu chuyện kinh tế về một con rồng: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu khái quát con đường CNH, HĐH của Hàn Quốc từ năm 1950 đến nay; phân tích về cơ cấu kinh tế - xã hội, rút ra một số bài học kinh nghiệm, nêu lên những triển vọng kinh tế Hàn Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoa, Hưũ Lân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.95 H105q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn