Quyền lực và trách nhiệm

Bài báo đề cập đến việc phân cấp, phân quyền của từng tổ chức, cá nhân, cũng như trách nhiệm chính trị của các vị Bộ trưởng

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Vân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!