Tìm thấy lịch của người tiền sử?

Việc khai quật hang Ngườm Hẩu (Na Hang, Tuyên Quang) đã thu được những mẫu vật quý phục vụ cho nghiên cứu và khảo cổ, đặc biệt, có một phiến đá được cho rằng là hiện vật ghi số đếm có liên quan đến dấu khắc thời gian theo mùa trăng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trinh Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!